Mini Mons

Per Casiana Monczar. La creació de Mini Mons és una proposta de joc lliure, espontània i sense instruccions, que permet que nens i nenes creïn petits escenaris en miniatura, petits mons diversos, fantàstics, realistes o inventats.

Agressivitat i conflictes

Per Celeste Vaiana. L’autora amplia la mirada sobre una idea que es troba molt instal·lada en l’imaginari social i que, des del seu punt de vista, pertorba allò sobre el que vol incidir. Es tracta de l’agressivitat i el seu abordatge, tant des de l’àmbit familiar com des de l’institucional, en relació al que aquesta força íntima de la vida posa en joc quan es manifesta.