Mini Mons

Per Casiana Monczar. La creació de Mini Mons és una proposta de joc lliure, espontània i sense instruccions, que permet que nens i nenes creïn petits escenaris en miniatura, petits mons diversos, fantàstics, realistes o inventats.