El llenguatge del dibuix és patrimoni dels qui dibuixen «bé». Qui no s’hi troba còmode (per les raons que siguin) … Més